fbpx

ဘိုရွန်ချို့တဲ့ခြင်း - စပျစ်

သီးနှံအာဟာရ ချို့တဲ့ခြင်းများ - စပျစ်သီးနှံ

သီးနှံအဟာရ

B ဘိုရွန်
Ca ကယ်လစီယမ်
Fe အိုင်ရွန်း (သံဓာတ်)
Mg မဂ္ဂနီစီယမ်
Mn မဂ္ဂနီး
N နိုက်ထရိုဂျင်
P ဖော့စဖောရပ်
K ပိုတက်ဆီယမ်
Zn ဇင့်

အားလုံးကို ကြည့်ရန်

Boron is important for

  • ပန်းပွင့်မှုကို ကောင်းမွန်စေခြင်း။
  • အသီးတင်မှု ကောင်းမွန်ခြင်း။
  • ရင့်မှည့်မူပို၍ ညီညာသော အသီးများရရှိနိုင်ခြင်း။
  • စပျစ်သီးတွင် အရက်ပါဝင်မှု တိုးလာစေခြင်း။
  • စပျစ်သီးတွင် သကြားပါဝင်မှု တိုးလာစေခြင်း။

ယာရာမြန်မာကို ဆက်သွယ်ရန်

ယာရာမြန်မာ လီမိတက်

အမှတ် ၁၃-၁၉၊ ဆူးလေစကွဲ အဆောက်အအုံ၊ ဆူးလေဘုရားလမ်း၊
ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာ။

ဖုန်းနံပါတ် - ၀၁ ၉၂၅ ၅၁၉၅